Close

Ενήλικες και εκμάθηση Αγγλικών

Για την Αγγλική γλώσσα

Ένα πρώτο βήμα για τη σωστή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας είναι να αντιληφθούμε το πως χρησιμοποιείται η γλώσσα. Αν και μπορεί να την έχουμε διδαχθεί επίσημα στο σχολείο και ακόμα και να την έχουμε χρησιμοποιείσει στην καθημερινή μας ζωή, ίσως να μην έχουμε συναίσθηση πολλών πλευρών της οι οποίες είναι εύκολες για τη μητρική μας γλώσσα.

Κάποια πράγματα που είναι σημαντικά στην εκμάθηση της Αγγλικής σαν ξένης γλώσσας είναι:

 • Τι είναι σωστά Αγγλικά;

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχουν σαφείς κανόνες τους οποίους, αν ακολουθούμε, παράγουμε σωστά Αγγλικά. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν ισχύει. Μια καλύτερη ερώτηση είναι:τι είναι καλύτερα Αγγλικά; Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση εξαρτάται από πολλά πράγματα όπως τη σχέση μεταξύ των ομιλητών, την ισχύουσα κατάσταση ή το θέμα της επικοινωνίας.

 • Ποιά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν οι μαθητές σε σχέση με το λεξιλόγιο.

Αυτά τα προβλήματα συνήθως εξαρτώνται από τη μητρική μας γλώσσα και από το κατά πόσο υπάρχουν λέξεις παρόμοιες σε ήχο ή έννοια με τις αντίστοιχες αγγλικές. Δυστυχώς, στην Ελληνική γλώσσα δεν ισχύει αυτό, αλλά ένα πλεονέκτημά μας είναι ότι υπάρχει σεβαστή ποσότητα έκθεσής μας στην Αγγλική λόγω κινηματογράφου, τραγουδιών, τηλεόρασης και διαδικτύου.

Για να πούμε ότι πραγματικά ξέρουμε μια λέξη πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει, με τι άλλες λέξεις χρησιμοποιείται, και ποιές μπορεί να είναι οι κοινωνικές συνέπειες της χρήσης της.

 • Ποιά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν οι μαθητές σε σχέση με τη γραμματική.

1. Η σειρά των λέξεων

Στα Αγγλικά είναι πιο σημαντική από ότι σε άλλες γλώσσες. Συχνά παράγουμε προτάσεις οι οποίες ακούγονται αφύσικες σε κάποιον του οποίου η μητρική γλώσσα είναι η αγγλική λόγω της σειράς λέξεων μέσα στην πρόταση. Η βασική σειρά λέξεων είναι:

υποκείμενο-ρήμα-αντικείμενο-τρόπος-τόπος-χρόνος.

Μία αλλαγή στη σειρά μπορεί να κάνει μια πρόταση να μην έχει καθόλου νόημα ή να σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε.

2. Ρήματα

    Ενεστώτας: Ο Ενεστώτας συνήθως χρησιμοποιείταιγια πράξεις οι οποίες γίνονται στο παρόν. Στα Αγγλικά όμως τον χρησιμοποιούμε για πράξεις  επαναλαμβανόμενες, από   συνήθεια ή γενικές αλήθειες. Και χρησιμοποιούμε τον Ενεστώτα Διαρκείας (Εξακολουθητικό) για πράξεις που γίνονται στο παρόν.

    Μέλλοντας: Η πιο συνηθισμένη μορφή μέλλοντα δεν είναι το will όπως πολύ πιθανόν να     θεωρείτε. Είναι το going to

 • Ρήματα δύο λέξεων: κάποιες πράξεις στην αγγλικά εκφράζονται με ένα ρήμα και μια πρόθεση ή επίρρημα-δεν εκφράζονται με το ρήμα μόνο του (π.χ.get up).

3. Το ρήμα do: στα αγγλικά το χρησιμοποιούμε με τέσσερις τουλάχιστον τρόπους

 • Σαν κύριο ρήμα (Jennifer did the dishes.)
 • Σαν εμφατικό (I do love you.)
 • Σαν βοηθητικό για το σχηματισμό ερώτησης άρνησης κάποιων χρόνων ( Do they want     more bread?)
 • Σαν υποκατάστατο για την αποφυγή επανάληψης ρήματος ή ρηματικής φράσης (My    sister needs a new coat and so do I)

4. Προθέσεις: Βοηθάει το να τις μαθαίνουμε με τα συμφραζόμενα

5. Ουσιαστικά : Στα αγγλικά, αν κάτι είναι αριθμήσιμο, μπορεί να έχει και πληθυντικό αριθμό. Αν όχι, χρησιμοποιούμε τον ενικό για να αναφερθούμε σε οποιαδήποτε  ποσότητα. Στα ελληνικά, έχουμε την ίδια αίσθηση αριθμήσιμου-μη αριθμήσιμου, αλλά  δεν κατηγοριοποιούμε τις λέξεις με τον ίδιο τρόπο.

 • Κάποια σημαντικά στοιχεία για την προφορά

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την προφορά είναι:

 1. Η τοποθέτηση του στόματος, της γλώσσας και των χειλιών
 2. Ο τονισμός των λέξεων και ο ρυθμός εκφοράς τους. Στα αγγλικά, πολλές συλλαβές που δεν τονίζονται λέγονται πολύ γρήγορα.
 3. Το ανεβοκατέβασμα της φωνής όταν μιλάμε. Έχουμε συνήθως δύο περιπτώσεις. Όταν ο ήχος ανεβαίνει στην τελευταία συλλαβή, αυτό σημαίνει ότι ο ομιλητής θέλει μια απάντηση ΝΑΙ/ΟΧΙ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις- και στις ερωτήσεις που θέλουν πληροφορίες σαν απάντηση- ο ήχος ανεβαίνει και μετά κατεβαίνει.
 • Κάποια στοιχεία για το πως μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα
 1. Μια γλώσσα δε μαθαίνεται μαθαίνοντας τους κανόνες της, αλλά ακούγοντας, καταλαβαίνοντας και εξασκώντας αυτή τη γλώσσα.
 2. Ενώ η επανάληψη και η αποστήθιση παίζουν σημαντικό ρόλο, δε μπορούν από μόνες τους να εξασφαλίσουν τη σωστή χρήση της γλώσσας για ρεαλιστικούς σκοπούς.
 3. Τα μαθήματα δε θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο και να εξελίσονται από απλά σε σύνθετα, αλλά να επικεντρώνονται σε λεξιλόγιο και συντάξεις που ο μαθητής θέλει και χρειάζεται να μάθει.
 4. Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι μια γλώσσα μαθαίνεται όταν η εξέλιξη στη γραμματική γίνεται σταδιακά και ο μαθητής αναπτύσει πολλά γραμματικά φαινόμενα ταυτόχρονα. Όχι όταν κατέχει ένα γραμματικό φαινόμενο να προχωρά στο επόμενο. Τα λάθη δεν είναι και τόσο κακά. Δείχνουν ότι ο μαθητής εξελίσσεται. Οι προσπάθειές μας πρέπει να εστιάζονται στην εξασφάλιση όσο γίνεται περισσότερων ευκαιριών για κατανόηση και παραγωγή επικοινωνιακής γλώσσας και για ρεαλιστική αλληλεπίδραση.
 5. Θα πρέπει επίσης να υιοθετήσουμε μια γλωσσική προσωπικότητα. Στη μητρική μας γλώσσα, έχουμε μια συγκεκριμένη κοινωνική ή τοπική προφορά και χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο σταδιακά και στην ξένη γλώσσα που μαθαίνουμε και να αποκτήσουμε τον έλεγχο αυτών πού κάνουμε ή θέλουμε να κάνουμε!

VIDEOS

5 βήματα για την βελτίωση της ευφράδειας στην αγγλική γλώσσα

Διαδυκτιακά μαθήματα Αγγλικής γλώσσας

Links

Διαδραστικός πίνακας φωνητικών συμβόλων και η προφορά τους

Άρθρα για σπουδαστές της Αγγλικής γλώσσας πολλών θεμάτων και διάφορων κατηγοριών

Ζωντανή αναμετάδοση μουσικής,αθλημάτων, ειδήσεων και ραδιοφώνου

Mobile applications

1.Johnny Grammar’s Word Challenge

2. Sounds Right (phonemic chart)

3.Learn English

4. Learn English Grammar (adults)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *